NOTICE

Q&A
HOME < NOTICE < Q&A
 
작성일 : 14-12-24 11:39
관람정보에 날짜가 잘못되있네요.
 글쓴이 : 지나가는이
조회 : 5,145  
지나가다가 보니....

관람정보에 기간이 2013으로 되있네요.^^;

기간 2014. 12. 25(목) ~ 2013. 12.29 (월) 5일간

 
   
 

  • 서울아트쇼
  • Address : 110-776, 서울시 종로구 삼일대로 461번지 102동 721호 (경운동 89-4 운현궁 SK허브)
    TEL. : 1577-3614, 070-8883-1116   |   FAX. : 02) 737-4311   |   E-mail : seoulartshow@gmail.com
    Copyright 2013 (C) 서울아트쇼 (SEOULARTSHOW). All right reserved.
  • 서울아트쇼블로그